Liikmesriikide valitsuste esindajate ühisel kokkuleppel tehtud otsus, millega määratakse kindlaks ühenduse sordiameti asukoht (97/C 36/01)