Skriftlig forespørgsel E-8614/10 Jan Březina (PPE) til Kommissionen. Gennemførelse af direktiv 2004/24/EF til ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler, hvad angår traditionelle plantelægemidler