Věc T-645/16: Žaloba podaná dne 7. září 2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank v. SRB