Дело T-752/19: Жалба, подадена на 5 ноември 2019 г. — Inchcape/Комисия