Kommissionens beslut (EU) 2015/494 av den 9 juli 2014 om de åtgärder SA.32715 (2012/C) (f.d. 2012/NN) (f.d. 2011/CP) som Slovenien har genomfört till förmån för Adria Airways d.d. [delgivet med nr C(2014) 4543] Text av betydelse för EES