Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/494 z  9. júla 2014 o opatreniach SA.32715 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/CP), ktoré poskytlo Slovinsko spoločnosti Adria Airways d.d. [oznámené pod číslom C(2014) 4543] Text s významom pre EHP