Komisijas Lēmums (ES) 2015/494 ( 2014. gada 9. jūlijs ) par pasākumiem SA.32715 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/CP), ko īstenojusi Slovēnija attiecībā uz Adria Airways d.d. (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 4543) Dokuments attiecas uz EEZ