2014 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/494 dėl priemonių SA.32715 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/CP), kurias Slovėnija įgyvendino bendrovės „Adria Airways d.d.“ naudai (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 4543) Tekstas svarbus EEE