Решение (ЕС) 2015/494 на Комисията от 9 юли 2014 година относно мерките SA.32715 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/CP), приведени в действие от Словения в полза на Adria Airways d.d. (нотифицирано под номер C(2014) 4543) Текст от значение за ЕИП