RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om visumindehaveres brug af rejsesygeforsikring i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 810/2009 under deres ophold i medlemsstaterne