Κατάλογος νομοθετικών προτάσεων που υιοθετήθηκαν απο την Επιτροπή από τις 7 Ιανουαρίου 2004 εως τις 30 Ιανουαρίου 2004