Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 469/2013 ( 2013. gada 22. maijs ) par atļauju lietot DL-metionīnu, DL-metionīna nātrija sāli, metionīna hidroksianalogu, metionīna hidroksianaloga kalcija sāli, metionīna hidroksianaloga izopropilesteri, ar kopolimēra vinilpiridīnu/stirolu aizsargātu DL-metionīnu un ar etilcelulozi aizsargātu DL-metionīnu kā lopbarības piedevas (Dokuments attiecas uz EEZ)