Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 469/2013 2013 m. gegužės 22 d. dėl leidimo naudoti DL-metioniną, DL-metionino natrio druską, metionino hidroksianalogą, metionino hidroksianalogo kalcio druską, metionino hidroksianalogo izopropilakrilatą, vinilpiridino ir stireno kopolimeru apsaugotą DL-metioniną ir etilceliulioze apsaugotą DL-metioniną kaip pašarų priedus (Tekstas svarbus EEE)