Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/500 al Comisiei din 6 aprilie 2020 de autorizare a introducerii pe piață a pulberilor de semințe de chia (Salvia hispanica) parțial degresate ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)