Apvienoto Nāciju Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumi Nr. 29 – Vienoti noteikumi par transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz komerciāla transportlīdzekļa kabīnē esošu braucēju aizsardzību [2019/1850]