2011/179/EL: Komisjoni otsus, 14. detsember 2010 , riigiabi C 39/96 (ex NN 127/92) kohta, mida Prantsusmaa on andnud äriühingule Coopérative d’exportation du livre français (CELF) (teatavaks tehtud numbri K(2010) 8938 all) EMPs kohaldatav tekst