Zadeva C-610/16 P: Pritožba, ki jo je Anastasia-Soultana Gaki vložila 28. novembra 2016 zoper sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 19. septembra 2016 v zadevi T-112/16, Gaki/Parlament