2013/775/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2013. gada 17. decembris ) par Savienības finansiālo ieguldījumu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Vācijā, Itālijā un Nīderlandē 2012. un 2013. gadā un Dānijā un Spānijā 2013. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 9084)