2013/775/ES: 2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms 2012 m. ir 2013 m. Vokietijoje, Italijoje, Nyderlanduose ir 2013 m. Danijoje ir Ispanijoje taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9084)