2013/775/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013 , unionin osallistumisesta Saksassa, Italiassa ja Alankomaissa vuosina 2012 ja 2013 ja Tanskassa ja Espanjassa vuonna 2013 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 9084)