Komission päätös , tehty 18 päivänä heinäkuuta 2007 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisten ohjeiden vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja raportointia varten (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3416) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2007/589/EY)