Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 467/2013 z dne 16. maja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 206/2009 o vnosu osebnih pošiljk proizvodov živalskega izvora v Skupnost v zvezi z informacijami na plakatih, ki morajo biti zagotovljene potnikom in splošni javnosti Besedilo velja za EGP