Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 467/2013, annettu 16 päivänä toukokuuta 2013 , eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 206/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse matkailijoille ja yleisölle julisteissa annettavista tiedoista ETA:n kannalta merkityksellinen teksti