Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 467/2013, 16. mai 2013 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 206/2009 (milles käsitletakse isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste ühendusse toomist) reisijatele ja üldsusele ettenähtud plakatitel esitatava teabe osas EMPs kohaldatav tekst