Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1369 af 7. august 2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1031/2014 om yderligere midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter af visse frugter og grøntsager