Apstiprinājums par sūdzības CHAP(2014) 1984 saņemšanu