Потвърждение за получаване на жалби с референтен номер CHAP(2014) 1984