Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1192 al Comisiei din 11 august 2020 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor, aplicabile de la 12 august 2020