Sprawa C-281/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 18 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Paris - Francja) – XS/Recteur de l'académie de Paris