Věc C-281/19: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 18. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal administratif de Paris - Francie) – XS v. Recteur de l'académie de Paris