Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1005 tad-9 ta’ Lulju 2020 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta’ kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f’ċertu Stati Membri (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)