Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Sąjungos jūrų saugumo strategijos