ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1198/92 των βουλευτών Karl-Heinz FLORENZ, Ursula SCHLEICHER, Hedwig KEPPELHOFF-WIECHERT, Honor FUNCK, Ingo FRIEDRICH, Georg JARZEMBOWSKI, Reinhold BOCKLET, Brigitte LANGENHAGEN προς την Επιτροπή. Χρησιμοποίηση αμύλου ή ζωϊκών και φυτικών πρωτεϊνών στα προϊόντα κρέατος και μέγιστες επιτρεπτές ποσότητες από τεχνολογική άποΨη