Дело C-364/20 P: Жалба, подадена на 4 август 2020 г. от Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA и Cassandra Holding Company SIA срещу определението, постановено от Общия съд (десети състав) на 14 май 2020 г. по дело T-282/18, Bernis и др./ЕСП