Rådets afgørelse (EU) 2015/2377 af 26. oktober 2015 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Palau om visumfritagelse for kortvarige ophold