Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/884 av den 1 juni 2016 om ändring av genomförandebeslut 2014/88/EU om tillfälligt förbud mot import från Bangladesh av livsmedel som innehåller eller består av betelblad vad gäller dess tillämpningsperiod [delgivet med nr C(2016) 3181] (Text av betydelse för EES)$