Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/884 z dne 1. junija 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/88/EU o začasni prekinitvi uvoza živil, ki vsebujejo ali so sestavljena iz betelovih listov (Piper betle), iz Bangladeša glede obdobja uporabe (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 3181) (Besedilo velja za EGP)$