Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/884, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016, Bangladeshista peräisin olevien betelköynnöksen lehtiä (”Piper Betle”) sisältävien tai niistä koostuvien elintarvikkeiden tuonnin väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/88/EU muuttamisesta sen soveltamisajan osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 3181) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)$