Sag T-746/18: Rettens kendelse af 30. april 2019 — Bronckers mod Kommissionen