Írásbeli kérdés E-5043/10 Georgios Papastamkos (PPE) a Bizottság számára. A természeti katasztrófák által a mezőgazdaságra jelentett kockázatok kezelése