Cauza C-166/17: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 19 octombrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Supremo Tribunal de Justiça – Portugalia) – Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa [Trimitere preliminară — Articolul 56 TFUE — Libera prestare a serviciilor — Restricții — Exploatare a jocurilor de noroc prin intermediul unor site-uri internet — Reglementare națională care prevede un monopol de stat — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Întrebare identică cu o întrebare asupra căreia Curtea s-a pronunțat deja sau al cărei răspuns poate fi în mod clar dedus din jurisprudență — Articolul 102 și articolul 106 alineatul (1) TFUE — Abuz de poziție dominantă — Reglementare națională care interzice publicitatea privind jocurile de noroc, cu excepția celor organizate de un operator unic supus unui control strict din partea autorităților publice căruia i-a fost conferit dreptul exclusiv de a le organiza — Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții — Întrebare vădit inadmisibilă]