Förenade målen C-763/19, C-764/19 och C-765/19: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 7 maj 2020 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Apelacyjny w Krakowie – Polen) – D.S. (C-763/19) mot S.P. m.fl., ytterligare deltagare i rättegången: Prokurator Regionalny w Krakowie, C. S.A. w P. (C-764/19) mot Syndyk masy upadłości I.T. w O. w upadłości likwidacyjnej, ytterligare deltagare i rättegången: Prokurator Regionalny w Krakowie, M.Ś. och I.Ś. (C-765/19) mot R.B.P. Spółka Akcyjna, ytterligare deltagare i rättegången: Prokurator Regionalny w Krakowie, Rzecznik Praw Obywatelskich,