Cauzele conexate C-763/19-C-765/19: Ordonanța președintelui Curții din 7 mai 2020 (cereri de decizie preliminară formulate de Sąd Apelacyjny w Krakowie – Polonia) – D.S. (C-763/19)/S.P. și alții, cu participarea: Prokurator Regionalny w Krakowie, C. S.A. w P. (C-764/19)/Syndyk masy upadłości I.T. w O. w upadłości likwidacyjnej, cu participarea: Prokurator Regionalny w Krakowie, M.Ś. și I.Ś. (C-765/19)/R.B.P. Spółka Akcyjna, cu participarea: Prokurator Regionalny w Krakowie, Rzecznik Praw Obywatelskich