Apvienotās lietas no C-763/19 līdz C-765/19: Tiesas priekšsēdētāja 2020. gada 7. maija rīkojums (Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – D.S. /S.P. u.c., piedaloties: Prokurator Regionalny w Krakowie (C-763/19), C. S.A. w P./Syndyk masy upadłości I.T. w O. w upadłości likwidacyjnej, piedaloties: Prokurator Regionalny w Krakowie (C-764/19), M.Ś. un I.Ś./R.B.P. Spółka Akcyjna, piedaloties: Prokurator Regionalny w Krakowie, Rzecznik Praw Obywatelskich (C-765/19)