Yhdistetyt asiat C-763/19–C-765/19: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 7.5.2020 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Sąd Apelacyjny w Krakowie – Puola) – D.S. v. S.P. ym., muuna osapuolena Prokurator Regionalny w Krakowie (C-763/19); C. S.A. w P. v. Syndyk masy upadłości I.T. w O. w upadłości likwidacyjnej, muuna osapuolena Prokurator Regionalny w Krakowie (C-764/19); M.Ś. ja I.Ś. v. R.B.P. Spółka Akcyjna, muina osapuolina Prokurator Regionalny w Krakowie ja Rzecznik Praw Obywatelskich (C-765/19)