Liidetud kohtuasjad C-763/19–C-765/19: Euroopa Kohtu presidendi 7. mai 2020. aasta määrus (Sąd Apelacyjny w Krakowie eelotsusetaotlus – Poola) – D.S. (C-763/19) vs. S.P. jt, menetluses osales: Prokurator Regionalny w Krakowie, C. S.A. w P. (C-764/19) versus Syndyk masy upadłości I.T. w O. w upadłości likwidacyjnej, menetluses osales: Prokurator Regionalny w Krakowie, M.Ś. ja I.Ś. (C-765/19) vs. R.B.P. Spółka Akcyjna, menetluses osalesid: Prokurator Regionalny w Krakowie, Rzecznik Praw Obywatelskich