Sag C-363/10: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 6. juni 2011 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues mod Companhia de Seguros Zurich SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso — Portugal)