Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1329 zo 6. augusta 2019, ktorým sa zrušuje platnosť faktúr, ktoré vystavila spoločnosť Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Ltd, čím porušila záväzok zrušený vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/1570