Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1329, annettu 6 päivänä elokuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/1570 kumottua sitoumusta rikkoneen yrityksen Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Ltd laatimien laskujen mitätöinnistä