Pisno vprašanje E-001277/11 Charles Goerens (ALDE), Georges Bach (PPE), Claude Turmes (Verts/ALE), Astrid Lulling (PPE), Robert Goebbels (S&D), Frank Engel (PPE) in Corinne Lepage (ALDE) za Komisijo. Prekinitev finančne pomoči raziskovalnim projektom za razvoj zdravil za otroke